Lyudmil Nolev

Psychologie

МЦ Валем

Starten Sie eine Online-Konsultation

So erhalten Sie eine Online-Beratun über die Healee-App

Laden Sie Healee im App Store oder bei Google Play herunter

Registrieren Sie sich und finden Sie Ihren Arzt

Stellen Sie eine Frage und erhalten Sie die Antwort des Arztes

  • Bezahlte Beratung

    Um mit diesem Arzt sprechen zu können, müssen Sie zunächst den gesamten Beratungspreis im Voraus bezahlen.

Über

Людмил Нолев е психолог във Варна. Провежда индивидуални консултации, семейна терапия, консултация на родители с малки деца - при необходимост се провеждат тестове. Има дългогодишен опит като сценарист, който прилага в практиката си чрез създаване и изиграване на психодрама с пациента, така че вътрешния проблем или конфликт да бъде успешно преодолян. Професионалните му интереси са насочени към лечение чрез хипноза. Образование Бакалавърска степен по Политически науки и Педагогика, Варненски свободен университет "Черноризец Храбър'', 1997 г.; - Магистърска степен по Публична администрация със специализация Управление на конфликти, 2000 г.; - Магистърска степен по Психология и психопатология на развитието, Варненски свободен университет "Черноризец Храбър'', 2020 г. Квалификации - Участие в социален проект свързан с екология и запазване живота на планетата ''Вълната''; - Участие в социален проект свързан с управление на конфликтите в местното самоуправление от експертна група - социолози, политолози, юристи, финансисти. Биография Людмил Нолев е участвал в изработване на анкети и анализи за различни политически партии. Има написани 15 сценария за кино и телевизия. Към момента работи като психолог в МЦ Валем.