Personalized demo

Asst. Prof. Marko Klisurski, md

Neurology

Acibadem Сити Клиник Сърдечносъдов център, ЕООД, София

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Доц. Марко Клисурски е специалист невролог в София. Притежава над 70 публикации и една монография, публикувани в български и международни списания. Образование Завършва Медицински университет през 1989 г. Своята специалиност Неврни болести придобива през 1994 г. През 2004 г. защитава дисертация на тема: Транскраниална доплерова сонография при болни със субарахноиден кръвоизлив. През 2012 г. е избран за доцент към Катедрата по неврология МУ София. Квалификации - Специализация и обучение при проф. д-р Г. Ладурнер в Клиника "Кристиян Доплер" Залцбург, Австрия; - Специализация и обучение при проф. д-р Г. Зайдел в Клиника по неврология в Любек, Германия; - Член на Европейска асоциация по неврология, Българските научни дружества по неврология и ултразвук в неврологията, Еропейско дружество по невросонология и церебрална хемодинамика и Световната организация за мозъчeн инсулт . Биография След своето дипломиране доц. Клисурски започва работа в Клиниката по нерология към УМБАЛ "Царица Йоана" (ИСУЛ) София, където работи в продължение на 22 години, първоначално като асистент, а след това като главен асистент. От 12/2012 до 06/2020 г. е завеждащ отделение по неврология при Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център. В момента извършва неврологични консултации за пациенти от цялата страна и невросонологични изследвания в МДЦ Спектър. Владее В2 ниво по английски, руски и немски език.