Doz. Marko Klisurski, md

Neurologie

Acibadem Сити Клиник Сърдечносъдов център, ЕООД, София

Starten Sie eine Online-Konsultation

So erhalten Sie eine Online-Beratun über die Healee-App

Laden Sie Healee im App Store oder bei Google Play herunter

Registrieren Sie sich und finden Sie Ihren Arzt

Stellen Sie eine Frage und erhalten Sie die Antwort des Arztes

  • Bezahlte Beratung

    Um mit diesem Arzt sprechen zu können, müssen Sie zunächst den gesamten Beratungspreis im Voraus bezahlen.

Über

Доц. Марко Клисурски е специалист невролог в София. Притежава над 70 публикации и една монография, публикувани в български и международни списания. Образование Завършва Медицински университет през 1989 г. Своята специалиност Неврни болести придобива през 1994 г. През 2004 г. защитава дисертация на тема: Транскраниална доплерова сонография при болни със субарахноиден кръвоизлив. През 2012 г. е избран за доцент към Катедрата по неврология МУ София. Квалификации - Специализация и обучение при проф. д-р Г. Ладурнер в Клиника "Кристиян Доплер" Залцбург, Австрия; - Специализация и обучение при проф. д-р Г. Зайдел в Клиника по неврология в Любек, Германия; - Член на Европейска асоциация по неврология, Българските научни дружества по неврология и ултразвук в неврологията, Еропейско дружество по невросонология и церебрална хемодинамика и Световната организация за мозъчeн инсулт . Биография След своето дипломиране доц. Клисурски започва работа в Клиниката по нерология към УМБАЛ "Царица Йоана" (ИСУЛ) София, където работи в продължение на 22 години, първоначално като асистент, а след това като главен асистент. От 12/2012 до 06/2020 г. е завеждащ отделение по неврология при Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център. В момента извършва неврологични консултации за пациенти от цялата страна и невросонологични изследвания в МДЦ Спектър. Владее В2 ниво по английски, руски и немски език.