Free eBook
Patient Access Solutions: The Complete Buyer's Guide

Personalized demo

Polin Donohoe

Psychology

Себеразвитие – психотерапия и личностно развитие

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Полин Донахю е психолог в София. Извършва психологическо консултиране на възрастни и тийнейджъри, които имат нужда от подкрепа при житейски предизвикателства, стрес, бърнаут, трудности във взаимоотношенията, тревожни състояния, натрапчиви мисли, емоционален дисбаланс, ниска самооценка и при желание за себепознание. Работи с юноши и възрастни, които НЕ приемат психични медикаменти. Полин Донахю консултира деца над 7 години. Koнсултира и на английски език. Образование Завършва бакалавърска програма по специалност Психология (на Английски език) към Нов български университет. Квалификации - Курс: Кратки подходи в психотерапията; - Курс за работа с инструмент за депресия "iFightDepression"; - Лечебният курс на ОИДА Терапията; - Курс за целеполагане "Приятел за цели"; - 6 Еразъм+ обучения в България, Италия, Холандия, Унгария, на теми: Човешки права и дискриминация; Коучинг; - Обучение за правата на жените "Feminist Boot Camp", Български фонд за жените; - Участие в Годишната конференция на департамент: Когнитивна наука и психология; - Сертификат по английски език- С1 (Cambridge Certificate in Advanced English); - В процес на обучение в Школата по Позитивна Психотерапия. Биография Полин Донахю е била Монтесори асистент в ЧДГ Детската на деца на възраст от 3 до 6 години. Към момента практикува в Център Себеразвитие – психотерапия и личностно развитие.