Polin Donohoe

Psychologie

Себеразвитие – психотерапия и личностно развитие

Starten Sie eine Online-KonsultationEinen Termin vereinbaren

So erhalten Sie eine Online-Beratun über die Healee-App

Laden Sie Healee im App Store oder bei Google Play herunter

Registrieren Sie sich und finden Sie Ihren Arzt

Stellen Sie eine Frage und erhalten Sie die Antwort des Arztes

  • Bezahlte Beratung

    Um mit diesem Arzt sprechen zu können, müssen Sie zunächst den gesamten Beratungspreis im Voraus bezahlen.

Über

Полин Донахю е психолог в София. Извършва психологическо консултиране на възрастни и тийнейджъри, които имат нужда от подкрепа при житейски предизвикателства, стрес, бърнаут, трудности във взаимоотношенията, тревожни състояния, натрапчиви мисли, емоционален дисбаланс, ниска самооценка и при желание за себепознание. Работи с юноши и възрастни, които НЕ приемат психични медикаменти. Полин Донахю консултира деца над 7 години. Koнсултира и на английски език. Образование Завършва бакалавърска програма по специалност Психология (на Английски език) към Нов български университет. Квалификации - Курс: Кратки подходи в психотерапията; - Курс за работа с инструмент за депресия "iFightDepression"; - Лечебният курс на ОИДА Терапията; - Курс за целеполагане "Приятел за цели"; - 6 Еразъм+ обучения в България, Италия, Холандия, Унгария, на теми: Човешки права и дискриминация; Коучинг; - Обучение за правата на жените "Feminist Boot Camp", Български фонд за жените; - Участие в Годишната конференция на департамент: Когнитивна наука и психология; - Сертификат по английски език- С1 (Cambridge Certificate in Advanced English); - В процес на обучение в Школата по Позитивна Психотерапия. Биография Полин Донахю е била Монтесори асистент в ЧДГ Детската на деца на възраст от 3 до 6 години. Към момента практикува в Център Себеразвитие – психотерапия и личностно развитие.