Personalized demo

Velina Hristova, PhD

Psychology

МЦ Искър

This provider is not active in Healee

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

About

Велина Христова е психолог в София. Специалист е по психодиагностика и здравна психология. При работата си използва когнитивно-поведенчески техники. Интересите ѝ са в областта на психосоматичните заболявания, стрес и бърнаут, личностното развитие, тревожност, обсесии и зависимости, свързани с хранене, психодиагностика и психологическо измерване, фирменото консултиране, тренинги, обучения и семинари. Велина Христова не консултира деца. Тел. 0885370704 ОБРАЗОВАНИЕ - Магистратура по Здравна психология в Софийски университет "Св. Климент Охридски"; - Докторантура по специалност Психологическо измерване и психодиагностика; - Предходно образование в Германия, Холандия и Португалия. КВАЛИФИКАЦИИ - Сертифициране по програма за здравен коучинг към Институт по интегрално хранене, Ню Йорк; - Oбучения по когнитивно-поведенческа психотерапия; - Преминати специализирани обучения по психосоматика; - Участия в български и международни научни конференции и публикации в научни издания; - Член на Дружество на психолозите в България. БИОГРАФИЯ От 2018 г. Велина Христова е лектор и водещ на семинари по теми, свързани с психичното здраве. Участва като експерт в различни български и международни проекти. Към момента е част от екипа специалисти на МЦ Искър.