Velina Hristova, PhD

Psychologie

МЦ Искър

Dieser Arzt ist in Healee nicht aktiv

So erhalten Sie eine Online-Beratun über die Healee-App

Laden Sie Healee im App Store oder bei Google Play herunter

Registrieren Sie sich und finden Sie Ihren Arzt

Stellen Sie eine Frage und erhalten Sie die Antwort des Arztes

Über

Велина Христова е психолог в София. Специалист е по психодиагностика и здравна психология. При работата си използва когнитивно-поведенчески техники. Интересите ѝ са в областта на психосоматичните заболявания, стрес и бърнаут, личностното развитие, тревожност, обсесии и зависимости, свързани с хранене, психодиагностика и психологическо измерване, фирменото консултиране, тренинги, обучения и семинари. Велина Христова не консултира деца. Тел. 0885370704 ОБРАЗОВАНИЕ - Магистратура по Здравна психология в Софийски университет "Св. Климент Охридски"; - Докторантура по специалност Психологическо измерване и психодиагностика; - Предходно образование в Германия, Холандия и Португалия. КВАЛИФИКАЦИИ - Сертифициране по програма за здравен коучинг към Институт по интегрално хранене, Ню Йорк; - Oбучения по когнитивно-поведенческа психотерапия; - Преминати специализирани обучения по психосоматика; - Участия в български и международни научни конференции и публикации в научни издания; - Член на Дружество на психолозите в България. БИОГРАФИЯ От 2018 г. Велина Христова е лектор и водещ на семинари по теми, свързани с психичното здраве. Участва като експерт в различни български и международни проекти. Към момента е част от екипа специалисти на МЦ Искър.