Personalized demo

Asst. Prof. Georgi Grigorov, dm

Surgery, Vascular surgery, Thoracic surgery

МЦ Св. Пантелеймон, МЦ по Сърдечно-съдови заболявания, МБАЛ Надежда

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Доц. Георги Григоров е специалист по съдова и гръдна хирургия в София с над 30 години опит и професионални интереси в областите: остър панкреатит, хирургичен сепсис, травма, лапароскопска хирургия. Автор е на над 100 научни публикации и участия в различни медицински списания, конференции и конгреси в България и Европа. Главен изследовател е в 6 клинични проучвания. Доц. Григоров не преглежда деца. Образование Завършва Медицински университет София през 1985 г. и придобива специалности по Обща хирургия, Гръдна хирургия (1990 г.) и Съдова хирургия (2003 г.). През 2009 г. придобива магистърска степен по Здравен мениджмънт. През 2014 г. защитава образователна и научна степен Доктор по обща хирургия с дисертационен труд на тема: Комплексно лечение на некротичния панкреатит: проблеми на хирургичния подход. През 2015 г. придобива свидетелство за академична длъжност Доцент по научна специалност обща хирургия. Квалификации Неколкократни специализации в болницата в Neuruppin, Германия; Дипломи за участие в Geneva Surgical Expert Days; 2010 г. - Сертификат за успешно преминат основен курс: VAC терапия; 2015 г. - Свидетелство за професионална квалификация "Ултразвукова съдова диагностика"; Член на Български лекарски съюз, Основател и член на УС на Българската асоциация за лечение на раните, Българско национално дружество по ангиология и съдова хирургия, Българска асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия и Българска асоциация за рани; Над 70 участия в научни форуми в България и Европа. Биография В периода от 1985 г. до 1988 г. доц. Григоров работи като хирург в Хирургично отделение на Районна общинска болница Русе. От 1989 г. до момента работи във II-ра Хирургична клиника на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" София, последователно като хирург, Началник на отделение – клинично, а от 2014 г. като Главен административен асистент. От 2016 г. е Началник Хирургично отделение на МБАЛ Надежда. Към момента доц. Григоров е част от екипите специалисти на МЦ по сърдечно-съдови заболявания София, МЦ Св. Пантелеймон София и МБАЛ Надежда.