доц. Георги Григоров, дм

Хирургия, Съдова хирургия, Гръдна хирургия

МЦ Св. Пантелеймон, МЦ по Сърдечно-съдови заболявания, МБАЛ Надежда

Започни онлайн консултацияЗапази час за преглед

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Доц. Георги Григоров е специалист по съдова и гръдна хирургия в София с над 30 години опит и професионални интереси в областите: остър панкреатит, хирургичен сепсис, травма, лапароскопска хирургия. Автор е на над 100 научни публикации и участия в различни медицински списания, конференции и конгреси в България и Европа. Главен изследовател е в 6 клинични проучвания. Доц. Григоров не преглежда деца. Образование Завършва Медицински университет София през 1985 г. и придобива специалности по Обща хирургия, Гръдна хирургия (1990 г.) и Съдова хирургия (2003 г.). През 2009 г. придобива магистърска степен по Здравен мениджмънт. През 2014 г. защитава образователна и научна степен Доктор по обща хирургия с дисертационен труд на тема: Комплексно лечение на некротичния панкреатит: проблеми на хирургичния подход. През 2015 г. придобива свидетелство за академична длъжност Доцент по научна специалност обща хирургия. Квалификации Неколкократни специализации в болницата в Neuruppin, Германия; Дипломи за участие в Geneva Surgical Expert Days; 2010 г. - Сертификат за успешно преминат основен курс: VAC терапия; 2015 г. - Свидетелство за професионална квалификация "Ултразвукова съдова диагностика"; Член на Български лекарски съюз, Основател и член на УС на Българската асоциация за лечение на раните, Българско национално дружество по ангиология и съдова хирургия, Българска асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия и Българска асоциация за рани; Над 70 участия в научни форуми в България и Европа. Биография В периода от 1985 г. до 1988 г. доц. Григоров работи като хирург в Хирургично отделение на Районна общинска болница Русе. От 1989 г. до момента работи във II-ра Хирургична клиника на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" София, последователно като хирург, Началник на отделение – клинично, а от 2014 г. като Главен административен асистент. От 2016 г. е Началник Хирургично отделение на МБАЛ Надежда. Към момента доц. Григоров е част от екипите специалисти на МЦ по сърдечно-съдови заболявания София, МЦ Св. Пантелеймон София и МБАЛ Надежда.