Personalized demo

Dr Georgi Nikolov phd

Nephrology

МЦ Хипократ-Н - база 2

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Георги Николов е специалист по Нефрология в Пловдив. Извършва диагностика и лечение на уринарни инфекции, бъбречнокаменна болест, подагрозна нефропатия, автозомно-доминантна бъбречна поликистоза, вродени и наследствени заболявания на бъбреците, остри, подостри и хронични гломерулонефрити, системни васкулити, проследяване на пациенти с хронично бъбречно заболяване, проследяване на бъбречната функция при пациенти със сърдечни заболявания, подготовка и консултация на пациенти за включване на хемодиализно лечение и др. Протоколи и заключение за ТЕЛК/НЕЛК. ОБРАЗОВАНИЕ Завършва Медицински университет Пловдив през 2019 г. Към момента е специализант, асистент и докторант по Нефрология във Втора катедра вътрешни болести към Медицински университет Пловдив. КВАЛИФИКАЦИИ - Член на Български лекарски съюз и Българско дружество по нефрология; - Участие в национални и международни конгреси по специалността. БИОГРАФИЯ Д-р Николов работи в отделението по Нефрология на УМБАЛ ''Св. Георги'' Пловдив, където постъпват голям процент от спешните нефрологични състояния в Южна България и Медицински университет Пловдив. Към момента работи и в новоразкрития филиал на МЦ Хипократ-Н на ул. Драгота 6. Центърът е оборудван с най-модерна апаратура, включително и ехограф от последно поколение с възможност за доплер ехографско изследване. Владее свободно английски език, като преподава Нефрология на англоезични студенти.