Dr. med. Georgi Nikolov phd

Nephrologie

МЦ Хипократ-Н - база 2

Starten Sie eine Online-KonsultationEinen Termin vereinbaren

So erhalten Sie eine Online-Beratun über die Healee-App

Laden Sie Healee im App Store oder bei Google Play herunter

Registrieren Sie sich und finden Sie Ihren Arzt

Stellen Sie eine Frage und erhalten Sie die Antwort des Arztes

  • Bezahlte Beratung

    Um mit diesem Arzt sprechen zu können, müssen Sie zunächst den gesamten Beratungspreis im Voraus bezahlen.

Über

Д-р Георги Николов е специалист по Нефрология в Пловдив. Извършва диагностика и лечение на уринарни инфекции, бъбречнокаменна болест, подагрозна нефропатия, автозомно-доминантна бъбречна поликистоза, вродени и наследствени заболявания на бъбреците, остри, подостри и хронични гломерулонефрити, системни васкулити, проследяване на пациенти с хронично бъбречно заболяване, проследяване на бъбречната функция при пациенти със сърдечни заболявания, подготовка и консултация на пациенти за включване на хемодиализно лечение и др. Протоколи и заключение за ТЕЛК/НЕЛК. ОБРАЗОВАНИЕ Завършва Медицински университет Пловдив през 2019 г. Към момента е специализант, асистент и докторант по Нефрология във Втора катедра вътрешни болести към Медицински университет Пловдив. КВАЛИФИКАЦИИ - Член на Български лекарски съюз и Българско дружество по нефрология; - Участие в национални и международни конгреси по специалността. БИОГРАФИЯ Д-р Николов работи в отделението по Нефрология на УМБАЛ ''Св. Георги'' Пловдив, където постъпват голям процент от спешните нефрологични състояния в Южна България и Медицински университет Пловдив. Към момента работи и в новоразкрития филиал на МЦ Хипократ-Н на ул. Драгота 6. Центърът е оборудван с най-модерна апаратура, включително и ехограф от последно поколение с възможност за доплер ехографско изследване. Владее свободно английски език, като преподава Нефрология на англоезични студенти.