Personalized demo

Tinka Georgieva

Psychotherapy, Psychology, Психотест

Сдружение "Психологически център - ДЪГА"

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

https://psychologycenter.eu 0876613640 Здравейте! Аз съм Тинка Георгиева , Председател на Сдружение "Психологически център-ДЪГА"; сертифициран Юнгиански ориентиран терапевт в обучение към БОАП "К.Г.Юнг" ; сертифициран психодрама -асистент към Институт за психодраматични практики "Хирон"; със сертифицирани курсове по хипноза и хипнотерапия към Българска асоциация по приложна психология и магистър-психолог: спец. Социална психология и социална превенция към ЮЗУ " Неофит Рилски". Обучителни програми: Българско общество по аналитична психология "Карл Г. Юнг" - БОАП "К. Г. Юнг" Сдружение Институт за психодраматични практики „Хирон” Фондация „Асоциация Анимус” Обучителен тренинг за Гореща телефонна линия за жени, юноши и деца, преживели насилие Юли 2004 – Юли 2004 Проучване и обучение на кандидат приемни родители, семейства Февруари 2004 – Февруари 2004 Подобряване на практическите умения за работа със Съда при дела, засягащи правата на детето Юни 2003 – Октомври 2003 Фондация „Асоциация Анимус” Оценка на случай и план за работа. Въвеждане на екипност и супервизия. Превенция на синдрома на професионално изгаряне. Работа с деца, преживели сексуално насилие. Работа с деца в ситуация на домашно насилие. Януари 2003 – Май 2003 Управление на социалните услуги за деца и семейства» и «Социална работа с деца и семейства» Ноември 2002 – Декември 2002 Българска асоциация по хипноза Курс по хипнотерапия – водещ Милен Николов Май 2002 – Май 2002 Курс по резилианс Март 2002 – Октомври 2002 Българска асоциация по хипноза Курс по хипноза – водещ Милен Николов Септември 1996 – Юли 2001 Магистратура по социална психология; специализация: социална превенция ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград МЕСТОРАБОТИ: Сдружение "Психологически център - ДЪГА" - понастоящем "Дъга77" ЕООД - понастоящем Психолог по проект на Български Червен Кръст /БЧК/ Психолог и групов терапевт в ТОЦ "Пумпелина" Психолог във фирма за психотестове за шофьори Психолог в ЦОП - гр. Пирдоп, почасово http://pirdop.bg/index.php?option=news&news_id=601 Психолог в ИСДП - гр. София Консултант на Национална телефонна линия за деца 116 111 към Асоциация Анимус Психолог в отдел "Закрила на детето" към ДСП - гр. София Консултант на Гореща телефонна линия за жени, юноши и деца, преживели насилие