Tinka Georgieva

Psychotherapie, Psychologie, Психотест

Сдружение "Психологически център - ДЪГА"

Starten Sie eine Online-Konsultation

So erhalten Sie eine Online-Beratun über die Healee-App

Laden Sie Healee im App Store oder bei Google Play herunter

Registrieren Sie sich und finden Sie Ihren Arzt

Stellen Sie eine Frage und erhalten Sie die Antwort des Arztes

  • Bezahlte Beratung

    Um mit diesem Arzt sprechen zu können, müssen Sie zunächst den gesamten Beratungspreis im Voraus bezahlen.

Über

https://psychologycenter.eu 0876613640 Здравейте! Аз съм Тинка Георгиева , Председател на Сдружение "Психологически център-ДЪГА"; сертифициран Юнгиански ориентиран терапевт в обучение към БОАП "К.Г.Юнг" ; сертифициран психодрама -асистент към Институт за психодраматични практики "Хирон"; със сертифицирани курсове по хипноза и хипнотерапия към Българска асоциация по приложна психология и магистър-психолог: спец. Социална психология и социална превенция към ЮЗУ " Неофит Рилски". Обучителни програми: Българско общество по аналитична психология "Карл Г. Юнг" - БОАП "К. Г. Юнг" Сдружение Институт за психодраматични практики „Хирон” Фондация „Асоциация Анимус” Обучителен тренинг за Гореща телефонна линия за жени, юноши и деца, преживели насилие Юли 2004 – Юли 2004 Проучване и обучение на кандидат приемни родители, семейства Февруари 2004 – Февруари 2004 Подобряване на практическите умения за работа със Съда при дела, засягащи правата на детето Юни 2003 – Октомври 2003 Фондация „Асоциация Анимус” Оценка на случай и план за работа. Въвеждане на екипност и супервизия. Превенция на синдрома на професионално изгаряне. Работа с деца, преживели сексуално насилие. Работа с деца в ситуация на домашно насилие. Януари 2003 – Май 2003 Управление на социалните услуги за деца и семейства» и «Социална работа с деца и семейства» Ноември 2002 – Декември 2002 Българска асоциация по хипноза Курс по хипнотерапия – водещ Милен Николов Май 2002 – Май 2002 Курс по резилианс Март 2002 – Октомври 2002 Българска асоциация по хипноза Курс по хипноза – водещ Милен Николов Септември 1996 – Юли 2001 Магистратура по социална психология; специализация: социална превенция ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград МЕСТОРАБОТИ: Сдружение "Психологически център - ДЪГА" - понастоящем "Дъга77" ЕООД - понастоящем Психолог по проект на Български Червен Кръст /БЧК/ Психолог и групов терапевт в ТОЦ "Пумпелина" Психолог във фирма за психотестове за шофьори Психолог в ЦОП - гр. Пирдоп, почасово http://pirdop.bg/index.php?option=news&news_id=601 Психолог в ИСДП - гр. София Консултант на Национална телефонна линия за деца 116 111 към Асоциация Анимус Психолог в отдел "Закрила на детето" към ДСП - гр. София Консултант на Гореща телефонна линия за жени, юноши и деца, преживели насилие