Personalized demo

Milena Dencheva

Psychology, Сексолог

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Милена Денчева е социален, приложен психолог и сексолог в гр. София. Консултира случаи при: - проблеми в емоционалните отношения между партньори ; - сексуални дисфункции - невъзможност да се преживее оргазъм, фригидност, наличие или отсъствие на полово влечение и желание; - стрес и стресови ситуации, бърнаут; - депресия; - сексуално, физическо или психическо насилие; - възрастови кризи; - травми, свързани със загуба на близки; - травмата на осиновяването: работа с деца, младежи и възрастни; - ниска самооценка; - срам, вина, неудовлетвореност и постоянна тревожност. Милена Денчева консултира също деца и юноши на възраст от 6 до 18 години. Образование Завършва бакалавърска програма по специалност Социална психология и магистърска степен по Приложна психология във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Квалификации - Специализация по сексология в Медицински университет Пловдив; - Изучавала възрастово развитие и социална работа с деца и възрастни, психопатология и клинична психология, супервизия, психофармакология и зависимости, клинична психодиагностика; - Позитивна, краткосрочна и телесна терапия, когнитивна и поведенческа терапия. Биография Милена Денчева е работила с деца, осиновители и родители в Държавна агенция закрила на детето. Доброволен консултант е в неправителствена организация по групова и индивидуална супервизия в подкрепа на работещи социални работници и специалисти, както и в подкрепа на хора, претърпели домашно насилие. Има практика при работа с хора със специални потребности и различни стажове, в това число в Център за психично здраве "Проф. Никола Шипковенски" София, Държавна психиатрична болница - Церова кория, Затворническо общежитие Велико Търново. Училищен психолог с индивидуална практика.