Milena Dencheva

Psychologie, Сексолог

Starten Sie eine Online-Konsultation

So erhalten Sie eine Online-Beratun über die Healee-App

Laden Sie Healee im App Store oder bei Google Play herunter

Registrieren Sie sich und finden Sie Ihren Arzt

Stellen Sie eine Frage und erhalten Sie die Antwort des Arztes

  • Bezahlte Beratung

    Um mit diesem Arzt sprechen zu können, müssen Sie zunächst den gesamten Beratungspreis im Voraus bezahlen.

Über

Милена Денчева е социален, приложен психолог и сексолог в гр. София. Консултира случаи при: - проблеми в емоционалните и сексуални отношения между партньори ; - сексуални дисфункции: преждевременна еякулация, пречки/невъзможност да се преживее оргазъм, фригидност, отсъствие на полово влечение и желание; - стрес и стресови ситуации, бърнаут; - депресия; - сексуално, физическо и психическо насилие; - възрастови кризи; - травми, свързани със загуба на близки; - травмата на осиновяването: работа с деца, младежи и възрастни; - ниска самооценка; - срам, вина, неудовлетвореност и постоянна тревожност. Милена Денчева консултира също деца и юноши на възраст от 6 до 18 години. Образование Завършва бакалавърска програма по специалност Социална психология и магистърска степен по Приложна психология във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Квалификации - Специализация по сексология в Медицински университет Пловдив; - Изучавала възрастово развитие и социална работа с деца и възрастни, психопатология и клинична психология, супервизия, психофармакология и зависимости, клинична психодиагностика; - Позитивна, краткосрочна и телесна терапия, когнитивна и поведенческа терапия. Биография Милена Денчева е работила с деца, осиновители и родители в Държавна агенция закрила на детето. Доброволен консултант е в неправителствена организация по групова и индивидуална супервизия в подкрепа на работещи социални работници и специалисти, както и в подкрепа на хора, претърпели домашно насилие. Има практика при работа с хора със специални потребности и различни стажове, в това число в Център за психично здраве "Проф. Никола Шипковенски" София, Държавна психиатрична болница - Церова кория, Затворническо общежитие Велико Търново. Училищен психолог с индивидуална практика.