Personalized demo

Asst. Prof. Pepa Miteva

Psychology

Консултативен кабинет за диагностика и терапия доц. Митева

This provider is not active in Healee

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

About

доц. д-р Пепа Митева е университетски преподавател, психолог с над 20 години опит. Автор на 9 монографии, учебни помагала, ел. курсове, над 100 статии/студии, свързани с гнева, агресията, емоционалната компетентност и др. Професионалните интереси са насочени към консултиране при стрес, тревожност, кризи на личността, психосоматични и емоционални нарушения, диагностика и консултиране с методите на арт терапия и арт коуч. В продължение на 14 години е работила като организационен психолог в ЧУ Ровел, гр. София, преподавала е в Национален университет Аль-Фараби, г. Алмати, Казахстан. Магистър по организационна психология на СУ "Св. Кл. Охридски", академичен преподавател по кризисна интервенция и управление на гнева и стреса в ЦХН на БСУ; завършила е редица квалификации, сред които: психосоматика, деструктивно поведение - диагностика и терапия, консултиране по метода на КППТ, психодрама асистент, мастер обучения в Arts & Therapy Institute Bulgaria и др., с цел прилагане на интегративни подходи в консултирането. Автор на издания в множество национални и международни научни конференции и форуми. Автор на научни публикации в лицензирани издания с импакт-фактор. Допълнителни квалификации - Пълноправен член на Дружеството на психолозите в България (ДПБ) - Когнитивно поведенческа психотерапия (КППТ), консултиране, супервизия - Невролингвистично програмиране (НЛП), Практик, Мастер (2016) - Автор и обучител в програми и курсове на Arts & Therapy Institute Bulgaria - Психодрама асистент - Треньор на екипи и тиймбилдинг - Рецензент по Европейски проекти и програми, консултант и обучител и др. доц. Митева е дългогодишен академичен изследовател, консултант в областта на психология и педагогика. Автор е на издания, електронни курсове и програми в БСУ, в магистърска програма на НБУ. През 2001-2012 г. е психолог и консултант в ЧСОУ-ЕУ Ровел, София. През 2015-2017 г. е преподавател по международен обмен в НУ аль-Фараби, г. Алмати, Казахстан с 4 авторски курса. В продължение на 8 години е и обучител-ментор на над 9000 учители и директори на училища и детски градини в страната по проблемите на възпитанието, обучението и иновативните методи на преподаване.