доц. Пепа Митева

Психология

Консултативен кабинет за диагностика и терапия доц. Митева

Този лекар не е активен в Healee

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

Биография

доц. д-р Пепа Митева е университетски преподавател, психолог с над 20 години опит. Автор на 9 монографии, учебни помагала, ел. курсове, над 100 статии/студии, свързани с гнева, агресията, емоционалната компетентност и др. Професионалните интереси са насочени към консултиране при стрес, тревожност, кризи на личността, психосоматични и емоционални нарушения, диагностика и консултиране с методите на арт терапия и арт коуч. В продължение на 14 години е работила като организационен психолог в ЧУ Ровел, гр. София, преподавала е в Национален университет Аль-Фараби, г. Алмати, Казахстан. Магистър по организационна психология на СУ "Св. Кл. Охридски", академичен преподавател по кризисна интервенция и управление на гнева и стреса в ЦХН на БСУ; завършила е редица квалификации, сред които: психосоматика, деструктивно поведение - диагностика и терапия, консултиране по метода на КППТ, психодрама асистент, мастер обучения в Arts & Therapy Institute Bulgaria и др., с цел прилагане на интегративни подходи в консултирането. Автор на издания в множество национални и международни научни конференции и форуми. Автор на научни публикации в лицензирани издания с импакт-фактор. Допълнителни квалификации - Пълноправен член на Дружеството на психолозите в България (ДПБ) - Когнитивно поведенческа психотерапия (КППТ), консултиране, супервизия - Невролингвистично програмиране (НЛП), Практик, Мастер (2016) - Автор и обучител в програми и курсове на Arts & Therapy Institute Bulgaria - Психодрама асистент - Треньор на екипи и тиймбилдинг - Рецензент по Европейски проекти и програми, консултант и обучител и др. доц. Митева е дългогодишен академичен изследовател, консултант в областта на психология и педагогика. Автор е на издания, електронни курсове и програми в БСУ, в магистърска програма на НБУ. През 2001-2012 г. е психолог и консултант в ЧСОУ-ЕУ Ровел, София. През 2015-2017 г. е преподавател по международен обмен в НУ аль-Фараби, г. Алмати, Казахстан с 4 авторски курса. В продължение на 8 години е и обучител-ментор на над 9000 учители и директори на училища и детски градини в страната по проблемите на възпитанието, обучението и иновативните методи на преподаване.