Personalized demo

Dr Asen Beshkov

Psychiatry

Групова психиатрична практика МЦ Филипополис

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Асен Бешков е специалист-психиатър в Пловдив с над 10 години опит. В клиничната си практика работи с психични и поведенчески заболявания и разстройства: депресия, биполярно афективно разстройство, невротични и тревожни разстройства, шизофрения и други психози, алкохолна и други зависимости, личностови разстройства. Диагностицира и лекува тревожни и депресивни, невротични и свързани със стреса разстройства, както и проблеми в адаптацията. Осъществява фармакотерапия и когнитивно-поведенчески и екзистенциално-хуманистични подходи при терапията на невротични и афективни разстройства. Завършва Медицински университет Пловдив през 2008 г. Своята специалност по Психиатрия придобива през 2013 г. От март 2016 г. е докторант, а от февруари 2019 г. асистент към Катедра Психиатрия и медицинска психология на Медицински университет Пловдив. Допълнителни квалификации - 2019 г. Обучение в мотивационно интервюиране за напреднали, Университет Лин - Флорида, САЩ; - 2012 г. Участие в Лятно училище на Европейския колегиум по невропсихофармакология, Великобритания; - Участие в национални и международни конференции и научни прояви; - Лектор в множество конференции в областта; - Член на БЛС, Българска психиатрична асоциация, Колегиум частна психиатрия; Европейски колегиум по невропсихофармакология, Научно дружество по невропсихофармакология и невронауки, Българска младежка психиатрична асоциация. След дипломирането си в периода от 2008 г. до 2018 г. д-р Бешков работи в Държавна психиатрична болница в Пазарджик. От 2009 до 2011 работи в метадонова програма "Хоризонти". От 2014 г. до 2018 г. е Завеждащ Отделение за активно лечение жени. През 2011 г. постъпва в групова психиатрична практика в МЦ "Филипополис" Пловдив, където работи в програмата за поддържащо метадоново лечение на зависими от опиоиди.