Dr. med. Asen Beshkov

Psychiatrie

Групова психиатрична практика МЦ Филипополис

Starten Sie eine Online-KonsultationEinen Termin vereinbaren

So erhalten Sie eine Online-Beratun über die Healee-App

Laden Sie Healee im App Store oder bei Google Play herunter

Registrieren Sie sich und finden Sie Ihren Arzt

Stellen Sie eine Frage und erhalten Sie die Antwort des Arztes

  • Bezahlte Beratung

    Um mit diesem Arzt sprechen zu können, müssen Sie zunächst den gesamten Beratungspreis im Voraus bezahlen.

Über

Д-р Асен Бешков е специалист-психиатър в Пловдив с над 10 години опит. В клиничната си практика работи с психични и поведенчески заболявания и разстройства: депресия, биполярно афективно разстройство, невротични и тревожни разстройства, шизофрения и други психози, алкохолна и други зависимости, личностови разстройства. Диагностицира и лекува тревожни и депресивни, невротични и свързани със стреса разстройства, както и проблеми в адаптацията. Осъществява фармакотерапия и когнитивно-поведенчески и екзистенциално-хуманистични подходи при терапията на невротични и афективни разстройства. Завършва Медицински университет Пловдив през 2008 г. Своята специалност по Психиатрия придобива през 2013 г. От март 2016 г. е докторант, а от февруари 2019 г. асистент към Катедра Психиатрия и медицинска психология на Медицински университет Пловдив. Допълнителни квалификации - 2019 г. Обучение в мотивационно интервюиране за напреднали, Университет Лин - Флорида, САЩ; - 2012 г. Участие в Лятно училище на Европейския колегиум по невропсихофармакология, Великобритания; - Участие в национални и международни конференции и научни прояви; - Лектор в множество конференции в областта; - Член на БЛС, Българска психиатрична асоциация, Колегиум частна психиатрия; Европейски колегиум по невропсихофармакология, Научно дружество по невропсихофармакология и невронауки, Българска младежка психиатрична асоциация. След дипломирането си в периода от 2008 г. до 2018 г. д-р Бешков работи в Държавна психиатрична болница в Пазарджик. От 2009 до 2011 работи в метадонова програма "Хоризонти". От 2014 г. до 2018 г. е Завеждащ Отделение за активно лечение жени. През 2011 г. постъпва в групова психиатрична практика в МЦ "Филипополис" Пловдив, където работи в програмата за поддържащо метадоново лечение на зависими от опиоиди.