Personalized demo

Anton Zlatev

Psychology

МЦ Интермедика

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Антон Златев е клиничен психолог и психотерапевт в процес на обучение. С опита си се фокусира върху теми като: трудности в общуването, ниска самооценка, тревожност, депресия и емоционални затруднения, наркотични зависимости, екзистенциални кризи и разрешаване на вътреличностни и междуличностни конфликти. Предлага сигурно и защитено пространство, в което клиентите могат да изразяват своите мисли и чувства свободно. Индивидуален подход и професионално отношение към всеки човек, който търси помощ. Образование - Диплома по специалност "Психология" от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". - Диплома по специалност "Клинична психология - психоаналитична перспектива" от Нов български университет. Квалификации - Член на и обучаващ се психотерапевт в Българско общество по аналитична психология "Карл Густав Юнг" - Множесто стажове в държавни психиатрични болници, социални услуги и пенитенциарни заведения Биография - От 2021 г. до 2022 г. Антон Златев е консултант към Национална телефонна линия за деца 116 111. - От 2022 г. и в настоящия момент работи като клиничен психолог в Медицински център Интермедика.