Anton Zlatev

Psychologie

МЦ Интермедика

Starten Sie eine Online-KonsultationEinen Termin vereinbaren

So erhalten Sie eine Online-Beratun über die Healee-App

Laden Sie Healee im App Store oder bei Google Play herunter

Registrieren Sie sich und finden Sie Ihren Arzt

Stellen Sie eine Frage und erhalten Sie die Antwort des Arztes

  • Bezahlte Beratung

    Um mit diesem Arzt sprechen zu können, müssen Sie zunächst den gesamten Beratungspreis im Voraus bezahlen.

Über

Антон Златев е клиничен психолог и психотерапевт в процес на обучение. С опита си се фокусира върху теми като: трудности в общуването, ниска самооценка, тревожност, депресия и емоционални затруднения, наркотични зависимости, екзистенциални кризи и разрешаване на вътреличностни и междуличностни конфликти. Предлага сигурно и защитено пространство, в което клиентите могат да изразяват своите мисли и чувства свободно. Индивидуален подход и професионално отношение към всеки човек, който търси помощ. Образование - Диплома по специалност "Психология" от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". - Диплома по специалност "Клинична психология - психоаналитична перспектива" от Нов български университет. Квалификации - Член на и обучаващ се психотерапевт в Българско общество по аналитична психология "Карл Густав Юнг" - Множесто стажове в държавни психиатрични болници, социални услуги и пенитенциарни заведения Биография - От 2021 г. до 2022 г. Антон Златев е консултант към Национална телефонна линия за деца 116 111. - От 2022 г. и в настоящия момент работи като клиничен психолог в Медицински център Интермедика.