Personalized Demo

Elena Petrovska

Psychology

Психологичен кабинет Елена Петровска

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Елена Петровска е психолог-консултант и провежда: - прилагане на специализирани психологични техники и интервенции за психологическа помощ при преодоляване на психични травми, свързани с родителското семейство, професионалната кариера, брака, себеуважението, междуличностовото общуване; - помощ за корекция в поведението при различни ситуации, в които клиентът има затруднения; - дефицити на личността, нарушения в когнитивните процеси и личностови сфери, с планиране стратегии за промяна; - анализиране на преживени психотравми; - помощ за намаляване на психичното и емоционално напрежение. Образование - Диплома от ВСУ "Черноризец Храбър" Варна, бакалавър психология, с професионална квалификация "Психолог"; - Ниво по национална класификация, магистър психолог в специалност "Приложна психология", ВСУ "Черноризец Храбър" Варна; - Следдипломна квалификация във ВСУ "Черноризец Храбър" Варна: "Психосоматика и разстройства в социалната адаптация" 2016-2017г.; Квалификации - Мастър клас доц. д-р М. Алексеевич Берибин: Психологично консултиране, психотерапия и психологическа корекция - прилики и разлики; - Уъркшопи: СВТ при гранично личностово разстройство; СВТ за депресия, водещ Джудит Бек; - Модул по психодиагностика „Базови и високоспец. умения за психодиагностика с тематично-аперцептивен тест при психично здраве и психични заболявания, интерпретативни школи на Murray и П. Петкова”; - Семинар „Психодрама при работа с Обсесивно-компулсивни разстройства и Аксиодрама". Биография Елена Петровска е участвала със сертификат в „Дни на психологичната помощ в болнична среда“ към Българско научно дружество по военна медицина и продължава да се обучава и развива постоянно като към момента е обучаваща се до пълно сертифициране по Когнитивно-поведенческа терапия. Работи в психологичен кабинет във Варна на ул. Петър Парчевич 8.