Elena Petrovska

Psychologie

Психологичен кабинет Елена Петровска

Starten Sie eine Online-Konsultation

So erhalten Sie eine Online-Beratun über die Healee-App

Laden Sie Healee im App Store oder bei Google Play herunter

Registrieren Sie sich und finden Sie Ihren Arzt

Stellen Sie eine Frage und erhalten Sie die Antwort des Arztes

  • Bezahlte Beratung

    Um mit diesem Arzt sprechen zu können, müssen Sie zunächst den gesamten Beratungspreis im Voraus bezahlen.

Über

Елена Петровска е психолог-консултант и провежда: - прилагане на специализирани психологични техники и интервенции за психологическа помощ при преодоляване на психични травми, свързани с родителското семейство, професионалната кариера, брака, себеуважението, междуличностовото общуване; - помощ за корекция в поведението при различни ситуации, в които клиентът има затруднения; - дефицити на личността, нарушения в когнитивните процеси и личностови сфери, с планиране стратегии за промяна; - анализиране на преживени психотравми; - помощ за намаляване на психичното и емоционално напрежение. Образование - Диплома от ВСУ "Черноризец Храбър" Варна, бакалавър психология, с професионална квалификация "Психолог"; - Ниво по национална класификация, магистър психолог в специалност "Приложна психология", ВСУ "Черноризец Храбър" Варна; - Следдипломна квалификация във ВСУ "Черноризец Храбър" Варна: "Психосоматика и разстройства в социалната адаптация" 2016-2017г.; Квалификации - Мастър клас доц. д-р М. Алексеевич Берибин: Психологично консултиране, психотерапия и психологическа корекция - прилики и разлики; - Уъркшопи: СВТ при гранично личностово разстройство; СВТ за депресия, водещ Джудит Бек; - Модул по психодиагностика „Базови и високоспец. умения за психодиагностика с тематично-аперцептивен тест при психично здраве и психични заболявания, интерпретативни школи на Murray и П. Петкова”; - Семинар „Психодрама при работа с Обсесивно-компулсивни разстройства и Аксиодрама". Биография Елена Петровска е участвала със сертификат в „Дни на психологичната помощ в болнична среда“ към Българско научно дружество по военна медицина и продължава да се обучава и развива постоянно като към момента е обучаваща се до пълно сертифициране по Когнитивно-поведенческа терапия. Работи в психологичен кабинет във Варна на ул. Петър Парчевич 8.