Personalized Demo

Dr Yanko Dragomirov Pahnev

Surgery, Thoracic surgery, Pediatric surgery, Спешна помощ

УМБАЛСМ Н. И. Пирогов

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Янко Пъхнев е специалист по детска и гръдна хирургия. Научните му интереси са в областта на спешната детска хирургия - коремна, гръдна хирургия и мини-инвазивна хирургия. Извършва видео-асистирана гръдна и лапароскопска хирургия. Образование Завършва Медицински университет Пловдив през 2005 г. Своята специалност Детска хирургия придобива през 2015 г. след специализация в Клиниката по Детска хирургия към УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". През 2018 г. придобива образователна и научна степен "Доктор". От 2022 г. има призната специалност по гръдна хирургия. Квалификации - Член на Български лекарски съюз, Българско хирургично дружество, Дружество по детска хирургия и Българска асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия; Дружеството по детска онкохематология; Българско дружество по белодробни болести; член на SIOPE и др. - Участие в многобройни национални и международни конгреси, курсове и семинари по специалността. Биография От 2007 г . до 2008 г. д-р Пъхнев работи в системата на Спешна помощ. През 2008 г. започва работа в Клиниката по детска хирургия в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". През 2018 г. Защитава дисертация в областта на детската гръдна хирургия. Понастоящем хоноруван главен асистент към катедрата по Детска хирургия към УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов.