д-р Янко Драгомиров Пъхнев

Гръдна хирургия, Детска хирургия, Хирургия, Спешна помощ

УМБАЛСМ Н. И. Пирогов

Започни онлайн консултация

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Д-р Янко Пъхнев е специалист по детска и гръдна хирургия. Научните му интереси са в областта на спешната детска хирургия - коремна, гръдна хирургия и мини-инвазивна хирургия. Извършва видео-асистирана гръдна и лапароскопска хирургия. Образование Завършва Медицински университет Пловдив през 2005 г. Своята специалност Детска хирургия придобива през 2015 г. след специализация в Клиниката по Детска хирургия към УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". През 2018 г. придобива образователна и научна степен "Доктор". От 2022 г. има призната специалност по гръдна хирургия. Квалификации - Член на Български лекарски съюз, Българско хирургично дружество, Дружество по детска хирургия и Българска асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия; Дружеството по детска онкохематология; Българско дружество по белодробни болести; член на SIOPE и др. - Участие в многобройни национални и международни конгреси, курсове и семинари по специалността. Биография От 2007 г . до 2008 г. д-р Пъхнев работи в системата на Спешна помощ. През 2008 г. започва работа в Клиниката по детска хирургия в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". През 2018 г. Защитава дисертация в областта на детската гръдна хирургия. Понастоящем хоноруван главен асистент към катедрата по Детска хирургия към УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов.