Personalized demo

Denis Nikiforov

Psychology

Школа Magic Art & Psy by DENIS ART Ltd.

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Денис Никифоров е психолог в София, Благоевград и онлайн. Практическият му опит показва, че с човешката душа трябва да се работи много деликатно и внимателно. Той открива ресурсите при своите клиенти чрез позитивната психология. В своята практика работи върху развитие на силните страни на характера, личностния растеж, мотивация, както и работа върху позитивните когнитивни процеси. Професионалните му интереси са в сферата на: индивидуалното консултиране, работа с двойки, семейства и деца, ръководене на групи по позитивен психотренинг, психическо благополучие, идентификация и самооценка. Образование: Редовен докторант по специалност „Позитивна психология” към ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив. Магистър по специалност „Позитивна психология” от ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив. Завършил „Актьорско изкуство” и „Журналистика” в Нов български университет, София. Квалификации: - Сертифициран ръководител на Позитивен психотренинг; - Обучение по Европейски практики в направление: Психосоматика и психоонкология. Психологично консултиране. Рамка на терапевтичния процес към Комплексен онкологичен център Пловдив; - Сертифициран за работа с Oh cards към Institute OH Cards Bulgaria; - Директор на школа за личностно и творческо развитие–Школа Magic Art&Psy; - Завършил обучение за работа с цветните есенции на д-р Бах; - Рейки мастер учител и кристалотерапевт; - Изучава Психотерапия на детско-юношеската възраст към МУ-Пловдив; - Арттерапия с глина по метода ТАК-СЕН; Биография: Денис Никифоров е психолог и треньор по личностно и творческо развитие. Директор е на школа Magic Art & Psy. В своята практика работи с парадигми на позитивната психология, работа с фамилната динамика, ползва и допълнителни инструменти като медитация и изкуство. Сертифициран ръководител е на позитивен психотренинг и води групи за личностно и творческо развитие. Реализирал е проекти, свързани с не на насилието, развитието на силните страни на характера и социални кампании. От 10 години е учител по Рейки и кристалотерапевт. Участва редовно със статии и доклади в Международни научни конференции.