Денис Никифоров

Психология

Школа Magic Art & Psy by DENIS ART Ltd.

Започни онлайн консултацияЗапази час за преглед

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Денис Никифоров е психолог в София, Благоевград и онлайн. Практическият му опит показва, че с човешката душа трябва да се работи много деликатно и внимателно. Той открива ресурсите при своите клиенти чрез позитивната психология. В своята практика работи върху развитие на силните страни на характера, личностния растеж, мотивация, както и работа върху позитивните когнитивни процеси. Професионалните му интереси са в сферата на: индивидуалното консултиране, работа с двойки, семейства и деца, ръководене на групи по позитивен психотренинг, психическо благополучие, идентификация и самооценка. Образование: Редовен докторант по специалност „Позитивна психология” към ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив. Магистър по специалност „Позитивна психология” от ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив. Завършил „Актьорско изкуство” и „Журналистика” в Нов български университет, София. Квалификации: - Сертифициран ръководител на Позитивен психотренинг; - Обучение по Европейски практики в направление: Психосоматика и психоонкология. Психологично консултиране. Рамка на терапевтичния процес към Комплексен онкологичен център Пловдив; - Сертифициран за работа с Oh cards към Institute OH Cards Bulgaria; - Директор на школа за личностно и творческо развитие–Школа Magic Art&Psy; - Завършил обучение за работа с цветните есенции на д-р Бах; - Рейки мастер учител и кристалотерапевт; - Изучава Психотерапия на детско-юношеската възраст към МУ-Пловдив; - Арттерапия с глина по метода ТАК-СЕН; Биография: Денис Никифоров е психолог и треньор по личностно и творческо развитие. Директор е на школа Magic Art & Psy. В своята практика работи с парадигми на позитивната психология, работа с фамилната динамика, ползва и допълнителни инструменти като медитация и изкуство. Сертифициран ръководител е на позитивен психотренинг и води групи за личностно и творческо развитие. Реализирал е проекти, свързани с не на насилието, развитието на силните страни на характера и социални кампании. От 10 години е учител по Рейки и кристалотерапевт. Участва редовно със статии и доклади в Международни научни конференции.