Personalized demo

Petya Gorcheva

Psychology

Психологичен кабинет Петя Горчева

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Петя Горчева е специалист психолог в Пловдив с над 7 години опит. Работи активно в областта на общата психология, провежда консултации касаещи постоянен стрес, синдром на професионалното изчерпване (бърнаут), депресивни състояния, като използва различни методи за психо-диагностика. Завършва Приложна психология в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и има следдипломна квалификация Приложна психология и психотерапия към Медицински университет Пловдив. Допълнителни квалификации - 2014 г. - Сертификат за "Общоевропейските визии за устойчиво потребление" по проект "Парламенти и гражданско общество за технологична оценка", подкрепен от Седма рамкова програма на Европейски съюз; - 2018 г. -Сертификат за участие в Двадесет и първа конференция на Радневското психиатрично дружество на тема: "Социално значими психични заболявания-клинични феномени, фармакотерапия и рехабилитация. Петя Горчева има самостоятелна практика като специалист психолог в Пловдив.