Personalized demo

Dr Maria Chakova

Covid-19 consultation, Vascular surgery

УМБАЛ “Св. Екатерина”

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Мария Чакова завършва медицина в Медицински Университет София през 2019г. и започва специализация по Съдова и Ендоваскуларна хирургия в Клиника по съдова и ендоваскуларна хирургия, и ангиология към УМБАЛ “Св.Екатерина”. Успоредно с това, работи и като лекар в отделението за COVID-19 към същата болница. От 2020г е асистент към катедрата по Сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология към Медицински университет София. От тази година е зачислена и за редовна докторантура към същата катедра. Член е на Български лекарски съюз, Българско национално дружество по съдова, едноваскуларна хирургия и ангиология, Европейско дружество по съдова хирургия.