Personalized demo

Dr Zornitsa Kerezova

Gastroenterology

UMHAT "St. Anna"

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Зорница Керезова е специалист гастроентеролог в София с над 8 години опит. Извършва гастроентерологични прегледи и лечение на заболявания на стомашно-чревния тракт, болести на храносмилателната система, черен дроб, панкреас; извършва фиброгастроскопии и фиброколоноскопии. Занимава се с лечение и проследяване на пациент с хронични чревни заболявания, вирусни хепатити, чернодорбна цироза и нейните усложнения. Част от нейните компетенции е и абдоминалната ехография с различни интервенции под ехографски контрол. Д-р Керезова не преглежда деца. Образование Завършва Медицински университет Пловдив през 2013 г. Своята специалност Гастроентерология и диететика придобива през 2018 г. Квалификации - I-во ниво Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия; -II-ро ниво Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия; - I-во ниво Конвенционална ехография; - Член на Български лекарски съюз, Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография, Българска асоциация по ултразвук в медицината (БАУМ), Европейска федерация на дружествата за ултразвук в медицината и биологията (EFSUMB) и Европейска асоциация на гастроинтестинална ендоскопия (ESGE); - Участие в национални конгреси и семинари по специалността. Биография След своето дипломиране д-р Керезова работи във II-ра МБАЛ София и в МБАЛ Медлайн Пловдив. Към момента е част от екипите специалисти на УМБАЛ "Света Анна" София, МЦ по Сърдечно-съдови заболявания София и Кардиоцентър "Св. Лука" София. Владее английски, италиански и руски език.