Personalized Demo

Assoc Prof Dr Tsvetoslav Georgiev, PhD

Rheumatology

University Hospital St. Marina

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Доц. д-р Цветослав Георгиев, дм е специалист ревматолог във Варна с над 9 години опит. Извършва ревматологични прегледи, диагностика и съвременно лечение на дегенеративни и възпалителни ставни заболявания, системни заболявания на съединителната тъкан, опорно-двигателния апарат, костите, ставите и мускулите, извършва ставна ехография и притежава сертификат за ниво Intermediate на Европейската лига против ревматизъм (EULAR). Д-р Георгиев не преглежда деца. Снимка: revmatolog.bg ОБРАЗОВАНИЕ Завършва Медицински университет София през 2012 г. Своята специалност Ревматология придобива през 2018 г. след специализация в УМБАЛ "Св. Иван Рилски" София. През 2018 г. придобива образователна и научна степен доктор по медицина към Медицински университет София, Катедра по Вътрешни болести с дисертационен труд на тема: "Клинични, серологични и образни проучвания върху болни с гонартроза, лекувани с различни терапевтични средства". От 01.2022 г. е доцент към МУ-Варна. КВАЛИФИКАЦИИ - През 2016 г., 2017 г. и 2019 г. - Курсове по Ставна ехография, признати от EULAR. Успешно завършен курс по ставна ехография под егидата на European League Against Rheumatism (EULAR) – basic и intermediate level; - 2015 г. и 2016 г. - Курс по МРТ ASAS - практически курс на Assessment of SpondyloArthritis international Society (ASAS) за разчитане на магнитно-резонансни образи при пациенти със спондилоартрит - Брюксел, Белгия; - Член на Български лекарски съюз, EMEUNET, Българско дружество по ревматология; - Участие в многобройни конгреси и семинари по специалността; - 2021 г. - образна диагностика, ехография I и II част, капиляроскопия към МУ-Варна. БИОГРАФИЯ От 2014 г. до 2018 г. д-р Георгиев е специализирал в Клиника по ревматология към УМБАЛ "Св. Иван Рилски" София. През 2018 г. придобива ОНС "Доктор по медицина" под ръководството на проф. Румен Стоилов. Работи като лекар в УМБАЛ "Света Марина" Варна и като доцент в Първа катедра по вътрешни болести към Медицински университет Варна. Към момента е част и от екипа специалисти на МЦ Ибни Сина – Авицена Варна. От 2017 г. е редактор в международното научно списание Rheumatology International и участва в редакторския колектив на редица други престижни списания.