Personalized demo

Dr Klimentina Gerdzhikova, MD

Gastroenterology

УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Климентина Герджикова, дм е специалист гастроентеролог в София с над 13 години медицински опит. Професионалните ѝ интереси са в областта на заболяванията на черния дроб, жлъчните пътища и панкреаса, вирусни, автоимунни, алкохолни, метаболитни, генетични хепатобилиарни заболявания, възпалителни чревни заболявания, H. pylori и свързани усложнения. Д-р Герджикова не преглежда деца. Завършва Медицински университет София през 2009 г. Своята специалност Гастроентерология придобива през 2019 г. Получава научна и образователна степен "доктор" след успешно защитена дисертация на тема: Антивирусно лечение на пациенти с хепатоцелуларен карцином. Д-р Герджикова е главен асистент към Клиника по гастроентерология към Катедра по гастроентерология в УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ. Води упражнения за студенти на български и английски езици. От 2010 г. до 2014 г. е лекар-ординатор в Отделение по гастроентерология с хематологичен сектор към МБАЛ Княгиня Клементина София. Към момента е част и от екипа специалисти на МЦ Хемус София. - Автор на редица публикации в български и чуждестранни научни издания с импакт фактор; - Член на Български лекарски съюз; - Участие в многобройни национални и международни конгреси и семинари по специалността.