Personalized demo

Niki Sukov

Dietetics, Nutrition

Хранене за красота - Инструктор по хранене Ники Суков

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Аз съм Ники Суков, инструктор по хранене. С работата ни ти възвръщаме радостта от храненето, за по-здраво и по-красиво тяло, за да изживееш живота на мечтите си. С леки, персонализирани стъпки въз основа на целите ти получаваш повече енергия и по-добра визия според нуждите, предпочитанията, ресурсите и начина ти на живот. * I'm Nick Souckov, a nutrition coach. We're bringing back the joy of eating, for a healthy & beautiful body, to live the life of your dreams. With easy, personalized steps, you’re getting more energy & a better look to meet your needs, preferences, resources & lifestyle. ОБРАЗОВАНИЕ Завършил съм образованието си в Институт по Интегративно Хранене в Ню Йорк. * I've graduated the Institute for Integrative Nutrition, New York, NY, USA КВАЛИФИКАЦИИ Учил съм при водещи световни експерти в здравето и благоденствието като: - Дийпак Чопра, световен лидер в медицината на духа и тялото; - Дейвид Кац, авторитет в превантивната медицина и управлението на теглото; - Уолтър Уилет, Андрю Уайл, Габриел Бърнщайн, Сюзън Блум, Марк Хаймън, Дженийн Рот, Дейвид Улф, Мариън Несли, Марк Битман. * I studied with the world's top health & wellness experts as: - Deepak Chopra, MD, World Leader in Mind-Body Medicine; - David Katz, MD, MPH, Authority on Preventive Medicine and Weight Management, - Walter Willett, Andrew Weil, Mark Hyman, Mark Bittman etc БИОГРАФИЯ В момента посрещам клентите си в кабинета си „Хранене за Красота" в София. Често гостувам в телевизията, където съветвам и зрителите по наболели предизвикателства с храненето. * Currently, I meet my clients at my office "Nutrition for Beauty" in Sofia. I often make TV appearances, where I also give advises to the viewers about serious nutrition challenges. http://nicksouckov.com/