Personalized demo

Dr Neli Georgieva

Cardiology, Covid-19 consultation

УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Нели Георгиева завършва медицина в МУ София 2012 г и придобива специалност по кардиология в УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ. Допълнителни квалификации: - изследователски интереси в областта на артериалната хипертония, неинвазивно измерване на централното аортно налягане, съдова ригидност и стареене на кръвоносните съдове. - Ехокардиография и ранна диагностика на пациентите за подобряване на рисковата стратификация.