Personalized Demo

Dr Stamen Pishev

Cardiology

ДКЦ 1

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Стамен Пишев е специалист кардиолог в Бургас. Завършва Медицински университет Варна през 2013 г. с отличен успех от държавните изпити. Своята специалност Кардиология придобива през 2019 г. Има опит в провеждането на трансторакална ехокардиография, холтер-ЕКГ, работна електрокардиографска проба. През 2015 г. провежда двумесечен стаж към Спешния център на УМБАЛ Св. Марина Варна. Редовно участва в научни форуми и конгреси. Д-р Пишев започва работа в УМБАЛ Св. Марина Варна през 2014 г. В периода 2016 - 2018 г. е хоноруван асистент по кардиология към Катедра Вътрешни болести/УНС Кардиология на Медицински университет Варна. През 2019 г. започва работа в УМБАЛ „Сърце и мозък“ Бургас, а към момента е част от екипа специалисти на ДКЦ 1 в Бургас.