Personalized demo

Kapka Miteva

Rehabilitation

Кабинет по неконвенционални методи в медицината

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Капка Митева е рехабилитатор и неврорехабилитатор във Варна с над 6 години опит. Провежда рехабилитация в частен кабинет и домашни посещения. Работи по иновативни методики и прилага методи и техники, утвърдени и усвоени по време на допълнителни обучения. ОБРАЗОВАНИЕ Завършва биология в Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски'' през 1998 г. Завършва Медицински университет Варна през 2016 г. Своята Магистърска степен " Физикална терапия и Рехабилитация" със специализация в неврологията придобива през 2020 г. КВАЛИФИКАЦИИ Следдипломни квалификации: - Рефлексотерапия и масаж; - Мениджмънт в рекреацията; - Мануален лимфен дренаж; - Мануална терапия на горен крайник и цервикоторакална област; - Терабанд - еластично съпротивление, проприорецептивна тренировка и миофасциална релаксация; - Кинезиологичен тейпинг; PNF - проприорецептивно нервно мускулно улесняване; - Курс по Спастика. БИОГРАФИЯ Капка Митева е работила в ДКЦ 4 Варна, МЦ Клиника Нова и Дневен център за деца с аутизъм. Към момента има самостоятелна практика във Варна.