Personalized Demo

Dr Snezhina Lazova, MD, PhD

Pediatrics, Pediatric pulmonology, Covid-19 consultation

UMBALSM "N.I.Pirogov", Medical Center "In Spiro"

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your doctor

Ask a question and get doctor's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this doctor, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Снежина Лазова има 11 години лекарски стаж, педиатрия. След завършването си в МУ София започва работа като доброволец, в последствие специализант в Клиника по педиатрия на МБАЛ „Токуда Болница София“. От юли 2011 г. до септември 2018 г. работи в Клиника по педиатрия на УМБАЛ “Александровска”, където заема последователно длъжностите на редовен, задочен докторант, лекар-ординатор, специализант по детска пневмология и фтизиатрия и хоноруван преподавател към Катедра по педиатрия на МУ София. От октомври 2018 г. е част от екипа на Отделение по педиатрия към УМБАЛСМ “Н.И. Пирогов” гр. София. В доболничната помощ работи като консултант педиатър в Медицински център "Инспиро" и в Медицински център "Пирогов". Професионалната й експериза обхваща, както общопедиатричната патология, така и диапазона от заболявания на дихателната система в детска възраст, с фокус върху бронхиална астма и атопия при деца, функционално изследване на дишането (спирометрия, тестове за бронхиална обратимост, бодиплетизмография), хронична влажна кашлица, дисфункционално дишане и различните форми на респираторни инфекции.