Get Healee

Dr Anani Toshev, MD, PhD, FEBO

Ophthalmology

Diagnostic consultative Center Alexandrovska

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your doctor

Ask a question and get doctor's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this doctor, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Анани Тошев е специалист офталмолог в София с над 15 години опит. Извършва консултативни прегледи, диагностика и лечение на очни болести. През 2013 г. Първа награда в конкурс "Млад учен" на Националната Глаукомна Асоциация и Първа награда за млад специалист с най-значим научен принос от годишната научна конференция на Софийското дружество по офталмология "Новости в офталмологията". Образование Завършва Медицински университет София през 2005 г. Своята специалност Очни болести придобива през 2015 г. Дисертациионен труд на тема: Определяне стадия на структурните изменения при първична откритоъгълна глаукома с Хайделберг ретинен томограф ІІ (3.1.2) на базата на някои топографски параметри на диска на зрителния нерв. Квалифации - 2012 г. Следдипломна специализация Диагностика и лечение на ретинни заболявания с грант на EBO (European Board of Ophthalmology) Университетска Очна Клиника, Улм (Германия); - 2013 г. Следдипломна специализация Катарактна хирургия с грант на ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons)Университетска Очна Клиника, Манхайм (Германия); - 2013 г. Глаукома, катарактна хирургия Следдипломна специализация с грант на SOE (Societas Ophthalmologica Europaea) Университетска Очна Клиника, Майнц (Германия); - Член на Български лекарски съюз, Българско дружество по офталмология, Българска глаукомна асоциация и Европейска глаукомна асоциация; - Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността. Биография След своето дипломиране д-р Тошев е работил като медицински представител. В периода от 2010 г. до 2014 г. е лекар-специализант в Катедра по офталмология към УМБАЛ "Александровска" София. От 2013 г. е лекар-ординатор в Очна клиника към УМБАЛ "Александровска" София. През 2015 г. практикува в ДКЦ "Александровска" София. Владее английски и немски език.