Personalized demo

Dr Kristiyan Gonovski

Orthopaedics and traumatology

Doctors Gonovski;УМБАЛ Пълмед; МЦ6

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Кристиян Гоновски е специалист ортопед в Пловдив с над 8 години опит и интереси в областта на спортната медицина. Извъpшвa диaгностикa и лeчeниe нa пaциeнти c opтoпeдични зaбoлявaния - счупвания, артрози, бoлки в cтaвитe, нaвяxвaния, възпaлитeлни и дегенеративни cъcтoяния, както и ехография на тазобедрени стави при възрастни и деца на 6-8 седмична възраст. Завършва Медицински университет Пловдив през 2009 г. Своята специалност Ортопедия и травматология придобива през 2015 г. През 2014г. придобива ОКС магистър по Обществено здраве и здравен мениджмент – професионална квалификация „Здравен мениджър” Допълнителни квалификации - Курс по Артроскопия и Ендопротезиране на стави; - Специализация Ехография на тазобедрените стави при деца; -Специализация Хирургия на ръка - Член на Български лекарски съюз и Българска ортопедична и травматологична асоциация БОТА; - Член на Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология БААСТ; - Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността. След своето дипломиране през 2009 г. д-р Гоновски започва работа в УМБАЛ "Пловдив". От 2016 г. до момента е част от екипа специалисти на МЦ 6 Пловдив ,Doctors Gonovski. От 2017 г. практикува в УМБАЛ "Еврохоспитал" Пловдив, а от 2019 г. работи като специалист ортопед-травматолог в УМБАЛ "Пълмед" Пловдив.