Personalized Demo

Dr Nikoleta Tabakova

Obstetrics and gynecology

СБАГАЛ Варна, МЦ "Петинка Цветкова"

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your doctor

Ask a question and get doctor's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this doctor, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Николета Табакова е специалист акушер гинеколог във Варна. Извършва прегледи и съвременно лечение на акушеро-гинекологични заболявания, всички видове изследвания и процедури (цитонамазка, микробиологично изследване, колпоскопия, ехография). Д-р Табакова не преглежда деца. ОБРАЗОВАНИЕ Завършва Медицински университет Варна през 2013 г. и има придобита специалност Акушерство и гинекология през 2018 г. Зачислена като докторант към Катедрата по АГ на Медицински университет Варна през 2017 г. и към настоящия момент разработва своя дисертационен труд. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ - Член на Български лекарски съюз, Българско дружество по акушерство и гинекология, Българска асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията, International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. - В съавторство със свои български и чуждестранни колеги има публикации в областта на гинекологията и репродуктивното здраве. БИОГРАФИЯ Специализира и работи като лекар в родилното отделение на МБАЛ Св. Анна Варна до началото на 2019 г., когато започва работа в Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение Проф. д-р Димитър Стаматов, Варна. От 2015 г. е асистент в катедра Акушерство и гинекология в Медицински университет Варна.