Personalized demo

Iva Aleksandrova

Speech and language therapy

Специализиран детски логопедичен кабинет Логопедика

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Ива Александрова е логопед в Стара Загора с над 14 години опит. Специализира в областта на ранното детско развитие. Извършва консултативна, диагностична и терапевтична дейност на всички видове комуникативни нарушения. ОБРАЗОВАНИЕ Завършва бакалавърска програма по логопедия и има придобита магистърска степен по комуникативни нарушения на развитието в СУ "Св. Климент Охридски". Квалификации - Сертификат за работа със скрининг тест за ранно детско развитие Denver II и със скрининг тест за ранно детско развитие DP-3; - Обучение: Логопедична терапия при нарушения на оралномоторните и хранителни механизми; - Обучение: Биомеханика и терапия на оралномоторни механизми; - Обучение: MNRI архетипни движения - Член на управителен съвет на Сдружение частно практикуващи логопеди и Европейска асоциация по ранна интервенция. Биография Към момента Ива Александрова развива своята индивидуална практика в Специализиран детски логопедичен кабинет Логопедика Стара Загора.