Personalized demo

Dr Dragomir Gerov

Gastroenterology

ДКЦ Св. Георги

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Драгомир Геров е специалист гастроентеролог в Пловдив с 8 години опит. Извършва абдоминална ехография, гастроскопия, колоноскопия и др. Завършва Медицински университет Пловдив през 2010 г. Своята специалност Гастроентерология придобива през 2016 г. Допълнителни квалификации - II ниво абдоминална ехография; - II ниво гастроинтестинална ендоскопия; - Член на Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография. През 2010 г. д-р Геров започва работа в МБАЛ Св. Пантелеймон, Пловдив. От 2011 г. до момента работи в МБАЛ Св. Георги, Пловдив, а от 2018 г. до момента и в ДКЦ Св. Георги. Владее английски език.