Personalized demo

Maria Ilieva

Psychology, Coach, Коуч

Коуч кабинет Мария Илиева

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Мария Илиева е кариерен консултант, кариерен коуч и бърнаут специалист с професионален опит в сферата на кариерното консултиране в София с 10 години опит. Подпомага клиентите си да намерят удовлетворение в работата чрез кариерни програми за информиран и осъзнат избор на професия, за кариерна промяна и справяне със състоянието на професионално прегаряне/бърнаут. Работи в посока откриване на силните страни, информация за актуалното състояние на пазара на труда, създаване на стратегия за професионална реализация, подобряване на презентационни умения и подготовка за успешно интервю. Образование Възпитаник на Софийски университет "Св. Климент Охридски" в магистърска програма "Трудова и организационна психология", магистърска програма "Европеистика и социални науки" и бакалавърска програма "Социална педагогика" . Квалификации - Сертифициран GCDF кариерен консултант; - Сертификат за кариерен коуч от Transformation Academy, САЩ; - Personality Psychology Certificate, Educational Organization. Биография Мария Илиева започва кариерния си път като експерт "Социално подпомагане" към Агенция социално подпомагане. От 2008 г. работи като експерт "Подбор на персонал" към водещи български и международни агенции в сферата, където има възможност да придобие задълбочени познания за спецификата на пазара на труда и процесите по подбор на кандидати за работа. От 2022 г. работи като специалист "Кариерно развитие" на Софийски университет "Св. Климент Охридски". От 2014 г. развива собствена практика в сферата на кариерното консултиране.