Personalized Demo

Dr Mariana Ivanova

Cardiology, Internal medicine

УМБАЛСМ "Пирогов"; Свободна практика

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Мариана Иванова е специалист по вътрешни болести и кардиология с над 35 години клиничен опит. Последователно е работила в гр. Дупница 4 г. в отделение по вътрешни болести и кардиология, УМБАЛСМ "Пирогов" 32 г. в клиника по спешни вътрешни болести и спешна кардиология и 1 г. в УМБАЛ "Софиямед". В момента има самостоятелна практика в гр. София. Придобила е клиничен опит за диагностика и лечение на Ковид инфекция, оказва съдействие и за болнично лечение. При необходимост оказва съдействие и за връзка със специалисти от други специалности. Завършила е МА – гр. София Член е на БЛС. Има участия в множество конгреси и семинари по специалността. Сертифициран специалист е за извършване на Ехокардиография - фундаментално ниво, Трансторакална ехокардиография, конвенционален и цветен доплер, Холтер-ЕКГ, Холтер-кръвно налягане и велотест.