Personalized demo

Bilyana Stoyanova

Psychology

Психологичен център "Веда"

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Биляна Стоянова е психолог в Сливен. Уелнес партньор към ПБО за хранителни нарушения-Асоциация УНИКАЛ. Индивидуални консултации и групови сесии по: • проблеми на взаимоотношенията (трудност при създаване или съхраняване на партньорства; проблеми и конфликти в двойката, с приятели и колеги) • личностни проблеми (ниска самооценка, липса на мотивация, неудовлетвореност) • кризисни състояния (развод, загуба на близък) • разстройства на емоционалната сфера вследствие на личностови кризи, дълготраен психологически дискомфорт или стрес • хранителни нарушения • интуитивно хранене Магистър в специалностите „Психология", „Българска филология" и „Теология" В процес на обучение за психодрама асистент ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ - Базово ниво по неврографика - Психодрама при работата с обсесивно-компулсивни разстройства и Аксиодрама - Психодрама и действени методи в работа с групи юноши - Базово обучение при хранителни нарушения - Консултиране в подхода „Интуитивно хранене” - Хиперактивност и дефицит на внимание - Конфликти и агресия в училище-начини за управление и похвати за справяне - Приложение на индивидуалната психология и нейните ценности в училищна среда - Психологичен кино-театър или киноаналитична психодрама - Трафикът на деца-рискови фактори, идентификация и социална подкрепа Биляна Стоянова е част от екипа на Първата българска организация за хранителни нарушения – Асоциация „Уникал". Съосновател е и практикува като специалист психолог в Психологичен център „Веда" - Сливен. Член на Дружеството на психолозите в България: BG-RP-1410