Personalized demo

Maria Dimitrova

Psychology, Psychotherapy

University of Veliko Turnovo, Sofia University St. Kliment Ohridski

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Мария Димитрова е психолог и психотерапевт под супервизия в София. Специализира Неорайхианска аналитична психотерапия, която възприема човека в неговата цялост - тяло, душа и психика. Чрез множество терапевтични опити, съдържащи и работа с тялото, споделяне на опит се достига до дълбинно подсъзнателно психично съдържание, което се подлага на анализ заедно с клиента. Фокусът на съвместната работа винаги е автентичността на клиента. Терапията е насочена към хармонията на човека както към себе си, така и с околния свят. Това е метод, който допринася за цялостното добруване на отделния индивид и подобрява и социалните му умения. Психотерапевтичната школа помага на трансформацията, която не е непременно премахване на наличното, но е добавяне на липсващото в нас. Мария Димитрова консултира деца и възрастни. Образование Завършва бакалавърска програма по специалност Психология във ВТУ Кирил и Методий през 2007 г. Има придобита магистърска степен по специалност Социална и юридическа психология в СУ Климент Охридски. Квалификации - Обучаваща се към Институт по неорайхианска аналитична психотерапия; - Когнитивно-поведенческа психотерапия; - Участие в много семинари и терапевтични групи в сферата на психичното здраве и вътрешно самоизграждане. Биография Към момента Мария Димитрова развива своята индивидуална практика. Владее английски език.