Personalized Demo

Prof Dr Georgi Popov MD

Venereology, Internal medicine, Infectious diseases, Covid-19 consultation, Паразитология, Тропическа медицина

София

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Проф. д-р Георги Попов е специалист по инфекциозни и вътрешни болести. Консултации за COVID-19, Лаймска болест, неясно фебрилно състояние, вирусни хепатити, EBV, CMV и други херпесни инфекции, Ку треска и други рикетсиози, менингити и енцефалити, диарийни заболявания, тропически и екзотични инфекции.