Personalized demo

Dr Milena Rusanova

Pediatric psychiatry

ДКЦ 14 - София

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Милена Русанова е специалист по детска психиатрия с опит в диагностиката, оценката и лечението на разстройства и болести в детско-юношеска възраст обхващащи целия спектър: генерализирани разстройства на развитието, хиперкинетични разстройства, умствена изостаналост, тикови разстройства, разстройства на храненето, юношески шизофренни, психотични разстройства, разстройства на настроението, тревожни разстройства и др. При необходимост от оценка работи в екип с психолог и логопед в същото ДКЦ. ОБРАЗОВАНИЕ Завършва Медицински университет Плевен през 2000 г. От 2014 г. д- р Русанова специализира в Клиника по детска психиатрия „Св. Никола” на УМБАЛ "Александровска" към Медицински университет София, където продължава да работи и след придобиване на своята специалност Детска психиатрия. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ - Член на Български лекарски съюз и Българска асоциация по детска психиатрия и свързаните с нея професии; - Участие в национални и международни конгреси в областта на психиатрията и детското здраве. БИОГРАФИЯ От 2000 г. до 2004 г. д-р Русанова е лекар-ординатор в Спешна медицинска помощ във Велико Търново и Самоков. От 2000 г. до 2014 г. работи в мултинационална фармацевтична компания приоритетно в области неврология и психиатрия. От 2014 г. до момента работи в Стационарно отделение за деца и юноши с психични разстройства към УМБАЛ "Александровска". От 2016 г. до 2018 г. практикува в Отделение дневен стационар за детско-юношеско психично здраве към Център за психично здраве "Проф. Н. Шипковенски". От края на 2018 г. извършва консултации в детско-юношески психиатричен кабинет в ДКЦ 14 София.