Get Healee

Dr Georgi Andreev

Imaging diagnostics, Covid-19 consultation

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your doctor

Ask a question and get doctor's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this doctor, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Георги Андреев завършва медицина с отличие в медицински университет - Пловдив през 2018 г. Има клиничен опит в областта на неврологията, образната диагностика и медицинската онкология. Посещава редовно различни медицински форуми, конгреси и клинични срещи.