Personalized demo

Dr Vesela Georgieva

Gastroenterology

МБАЛ “Медлайн Клиник” Пловдив

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Весела Георгиева е специалист гастроентеролог в Пловдив с над 16 години медицински опит. Интересите и са свързани с хронични чернодробни заболявания, лечение на хронични вирусни хепатити, възпалителни чревни заболявания (болест на Крон и язвен колит), включително терапия с биологични лекарствени средства, чернодробни и гастроинтестинални тумори. Извършва рутинно горна и долна ендоскопии, инвазивни ехографски манипулации, контрастно усилени ехографии, за които притежава съответните сертификати от Медицински университет София. Д-р Георгиева не преглежда деца. Образование Завършва Медицински университет Пловдив през 2007 г. Своята специалност Гастроентерология придобива през 2013 г. Биография Д-р Георгиева работи в областта на гастроентерологията от 2009 г. От 2014 г. е част от екипа специалисти на МБАЛ Медлайн Пловдив.